Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w Zakładzie Opieki Długoterminowej „Fregata” w Świnoujściu Sp. z o.o.

  • Wizytę należy zaplanować dzwoniąc pod numer telefonu 91 44 36 700
  • Pracownik recepcji w porozumieniu z pielęgniarką oddziału ustala godziny odwiedzin
  • W oddziale może przebywać jedna osoba odwiedzająca
  • Dopuszcza się odwiedziny 2 razy w miesiącu u danego pacjenta
  • Odwiedziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00do 16.00 soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 12.00
  • Personel zakładu biorący udział w organizacji odwiedzin informuję osobę chcącą skorzystać z możliwości odwiedzin o obowiązujących zasadach:

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
– wypełnienia formularza „Wywiad epidemiologiczny z osobą odwiedzającą pacjenta”,
– okazania pracownikowi recepcji Unijnego Certyfikatu Covid lub aktualnego wyniku testu w kierunku Covid -19,
– ograniczenia czasu wizyty do 30 min,
– ograniczenia liczby osób odwiedzających do 1 osoby.

Ponadto zobowiązuje się do :
– przebywania na terenie zakładu w maseczce zakrywającej nos i usta,
– dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do budynku

INFORMACJE DODATKOWE

Osoba zaszczepiona – to osoba, która otrzymała pełen cykl szczepienia przeciwko Covid 19 i której wystawiano Unijny Certyfikat Covid z tytułu bycia zaszczepionym oraz upłynęło co najmniej 14 dnia od podania ostatniej dawki.

Osoba posiadająca negatywny wynik testu PCR lub antygenowego – to taka, która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie.