Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Opieka całodobowa i rehabilitacja-odpłatny pobyt

Pełnopłatny stacjonarny pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej cieszy się coraz większą popularnością. Oferujemy pobyty długoterminowe oraz  krótkoterminowe: wytchnieniowe i poszpitalne.  

Pobyt wytchnieniowy to rodzaj pobytu polegający na połączeniu opieki , rehabilitacji  osoby zależnej z możliwością jej aktywizacji. Pozwala rodzinom i opiekunom na wytchnienie i odpoczynek od codziennego trudu związanego ze stałą pomocą bliskiej osobie, która wymaga pełnej uwagi, całodobowej opieki i konieczności pielęgnacji.   

Pobyt poszpitalny to oferta intensywnego turnusu rehabilitacyjnego, skierowanego do osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy i nie mogą z powodów zdrowotnych wrócić do środowiska domowego. W przypadku dobrego rokowania pacjenta  jesteśmy pomostem między szpitalem a domem.   

W czasie nawet krótkiego wypoczynku można kompleksowo zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Wyjazdy dla podratowania zdrowia są także chętnie wybierane w przypadku nasilania się drobnych dolegliwości występujących bardzo powszechnie, takich jak bóle mięśni i stawów lub dolegliwości z powodu chorób przewlekłych  

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na odpłatne świadczenia medyczne dostępne od ręki, przygotowaliśmy ofertę komercyjnych pobytów długoterminowych.   

ŚWIADCZENIA ODPŁATNE

Pełnopłatnymi pensjonariuszami naszego zakładu opieki długoterminowej są potrzebujące całodobowej opieki i pielęgnacji osoby z ograniczeniem sprawności o różnej etiologii, między innymi:

  • z chronicznymi dolegliwościami
  • w różnych stadiach zaawansowania chorób przewlekłych
  • z zaburzeniami zachowania
  • osoby samodzielne, ale wymagające profesjonalnego wsparcia i pomocy odpowiednio przygotowanego personelu
  • z zaburzeniami świadomości   

Podczas pobytu wszyscy Pacjenci biorą udział w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych przez 5 dni w tygodniu, mogą także korzystać z wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele rodzin potrzebuje wsparcia organizacyjnego w opiece nad chorymi. Dlatego oferujemy dodatkowo:  

  • badania – jeśli wymaga tego stan Pacjenta, nasi lekarze zlecają dodatkowe badania. W zakresie diagnostyki laboratoryjnej współpracujemy z placówkami należącymi do ogólnopolskiej sieci laboratoriów, a w zakresie badań diagnostycznych także ze Szpitalem Miejskim.
  • opieka duszpasterska – raz w tygodniu i święta kościelne w ZOD odprawiana jest Msza Święta.
  • konsultacje specjalistyczne- jeśli pobyt jest nie krótszy niż miesiąc możemy zorganizować poradę ze wskazanym specjalistą
  • rehabilitację -  możliwa jest konsultacja lekarza specjalisty,  i uzyskanie  zlecenia na  zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w naszym ZOD
  • terapię logopedyczną- jest możliwość porady i terapii logopedycznej
  • porady psychologa – można skorzystać z opieki psychologa
  • porady dietetyka – w miarę potrzeby możliwa jest konsultacja dietetyka i zastosowanie zaleconej diety

W celu uzyskania szczegółowych informacji jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji:

Rejestracja Tel. +48 91 443 67 00, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-18, e-mail: rejestracja@zodfregata.swinoujscie.pl 
Sekretariat Tel. +48 91 443 67 01, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, e-mail: sekretariat@zodfregata.swinoujscie.pl  

Oferta Cennik