Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Terapia zajęciowa

... wspomagająca forma polegająca na uczestnictwie chorych w różnych formach celowej, produktywnej, zorganizowanej aktywności o charakterze odtwórczym, wytwórczym lub twórczym

W Zakładzie opieki długoterminowej realizujemy terapię zajęciową, jako jedną z podstawowych form aktywności, zalecaną osobom z dysfunkcjami strefy psychofizycznej. Terapia zajęciowa to rodzaj psychoterapii mającej na celu przyśpieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Poprzez codzienne zajęcia układ motoryczny, a także nerwowy jest pobudzany i naprawiany. Ze względu na stan zdrowia i możliwości psychofizyczne, pacjenci uczestniczą w terapii  indywidualnej lub grupowej. W terapii indywidualnej  pacjent wykonuje zadania specjalnie dla niego przygotowane, natomiast w grupowej pacjenci wykonują te same zadania przedstawione dla wszystkich uczestników.

W ramach zajęć realizujemy następujące cele:

  • Poprawa komunikacji interpersonalnej
  • Niwelowanie napięć emocjonalnych
  • Zmniejszanie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych
  • Doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Rozwijanie sprawności manualnych
  • kształtowanie umiejętności werbalnej
  • kształtowanie umiejętności liczenia
  • Wzbogacanie życia emocjonalnego
  • Praca nad wzmocnieniem własnej wartości
  • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności
  • Nauka samoobsługi.  

W naszej placówce realizujemy następujące formy terapii zajęciowej:  

  • Muzykoterapia – wykorzystanie metody Mobilnej Rekreacji Muzycznej dr. M. Kieryła:  

- Odreagowanie - Uwrażliwienie - Zrytmizowanie - Relaksacja - Aktywizacja

  • Arteterapia – terapia wykorzystująca sztukę, literaturę i kulturę, tworzenie prac plastycznych, rysowanie, malowanie, prace ręczne związane z rękodziełem
  • Biblioterapia – terapia wykorzystująca literaturę piękną
  • Ludoterapia – terapia zabawą: zastosowanie gier i zabaw oraz ćwiczeń stymulujących obie półkule mózgowe ( kinezjologia edukacyjna)
  • Geloterapia – terapia śmiechem
  • Chromoterapia – terapia leczenia kolorami
  • Choreoterapia – terapia tańcem.  
Rehabilitacja Cennik