Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Turnusy rehabilitacyjne z pobytem

REHABILITACJA
 
Zadaniem rehabilitacji jest przywrócenie maksymalnej, możliwej sprawności ruchowej. Głównym celem jest poprawa zakresów ruchomości, siły mięśniowej i zniesienie dolegliwości bólowych. W naszym Zakładzie Rehabilitacja wspomagana jest przez nowoczesny sprzęt, który zapewnia komfortowe i skuteczne prowadzenie ćwiczeń. Plan rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta. Oferta jest kierowana do pacjentów bezpośrednio po szpitalu, po przebytym udarze mózgu, schorzeniach układu nerwowego, operacjach ortopedycznych.

Turnus rehabilitacyjny- ortopedyczny

Turnus rehabilitacji ortopedycznej kierowany jest do osób po: 
- wszczepieniu endoprotez stawów,
- urazach,
- złamaniach,
- zabiegach ortopedycznych.

Stosowane metody rehabilitacji ortopedycznej obejmują: 
- terapię indywidualną - kinezyterapia,
- reedukację chodu, 
- naukę prawidłowego posługiwania się sprzętem ortopedycznym,
- terapię zajęciową.
 
 W ramach pakietu pacjent otrzymuje: 
- 2 x dziennie kinezyterapia po 30 min,
- 3 x dziennie zabiegi fizykalne,
- 3 x w tygodniu masaż wirowy kończyny dolnej lub górnej 15 min,
- 2 x w tygodniu masaż ręczny kończyny dolnej lub górnej 15 min .

Turnus rehabilitacyjny- neurologiczny

Turnus rehabilitacji neurologicznej kierowany jest do osób po: 
- udarach niedokrwiennych i krwotocznych, 
- zabiegach neurochirurgicznych,
- urazach rdzenia kręgowego,
oraz w przebiegu chorób:
- neurodegeneracyjnych,
- Parkinsona,
- stwardnieniu rozsianym,
- dyskopatii, rwy kulszowej i barkowej.
 
Stosowane metody rehabilitacji neurologicznej obejmują: 
- terapię indywidualną,
- zajęcia poprawiające funkcjonowanie narządu ruchu ( kinezyterapia), 
- terapię logopedyczną, 
- terapię zajęciową, 
- zabiegi z zakresu fizykoterapii i hydroterapii. 

 W ramach pakietu pacjent otrzymuje: 
- 2 x dziennie zabiegi fizykalne,
- 5 x w tygodniu masaż wirowy niewładnej kończyny 15 min,
- 2 x w tygodniu masaż ręczny niewładnej kończyny 15 min,
- 2 x dziennie kinezyterapia po 30 min,
- 2 x w tygodniu terapia indywidualna mowy  30 min. 

Oferta Cennik