Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

O nas

Medycyna sprawia, że żyjemy coraz dłużej. Media promują młodość, sprawność, niezależność. Obecność w Unii Europejskiej i otwarte granice przyczyniają się do emigracji młodych ludzi. Starzejące się społeczeństwo w Polsce, zmiana modelu rodziny i stylu życia współczesnego człowieka wymagają tworzenia ośrodków, gdzie można znaleźć pomoc w poprawie zdrowia, w ujęciu holistycznym, która przełoży się na polepszenie samoopieki i dłuższe funkcjonowanie we własnym środowisku. 

Takim ośrodkiem jest ZOD Fregata sp. z o.o. w Świnoujściu. Nasz ośrodek znajduje się w otoczeniu lasu, w cichej i spokojnej części miasta uzdrowiskowego- Świnoujścia, przy ulicy Bydgoskiej 14. Składa się z 3 oddziałów, posiadając łącznie 83 miejsca dla pacjentów, w salach dwuosobowych, oddziału fizjoterapii, oddziału pobytu dziennego.

Główną częścią ZOD jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakład funkcjonuje od 20 lat i na dobre wpisał się w rynek usług medycznych w naszym mieście, do września b.r. mieścił się przy ulicy Stefana Żeromskiego 21.

Opieka długoterminowa realizowana w ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest świadczeniem medycznym, które skierowane jest do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki, ale niewymagających pobytu w szpitalu. Dla osób wymagających całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji. Polega na kompleksowym rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób przewlekle chorych, skupia się na pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.

Do stacjonarnego zakładu opieki długoterminowej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. 
W naszej ofercie są również świadczenia odpłatne. Obejmują one pobyty całodobowe i dzienne, pobyty tzw. wytchnieniowe również całodobowe i dzienne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. 

Swoje usługi oferujemy Państwu w budynku w pełni przystosowanym do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Posiadamy infrastrukturę niezbędną do komfortowego pobytu pacjenta, składającą się między innymi z pokoju dziennego, pokoju terapii zajęciowej, jadalni, kaplicy. Przestronne sale pacjentów wyposażone są w wielofunkcyjne łózka z materacami zapobiegającymi powstawaniu odleżyn, toalety przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu się. 

Baza rehabilitacyjna składa się z sali kinezyterapii, gabinetu hydroterapii, fizykoterapii i 2 gabinetów masażu. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, m.in w urządzenie do fali uderzeniowej oraz urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej. Proces rehabilitacji i oferowane zabiegi są indywidualnie ustalane dla każdego pacjenta.


Serdecznie zapraszamy