Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Fregata” w Świnoujściu Sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Fregata w
Świnoujściu otrzymał grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń
pracowników. Nazwa projektu to „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19”. Kwota dofinansowania wynosi 119 447,68 zł.