Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Fregata” w Świnoujściu Sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Fregata w
Świnoujściu otrzymał grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń
pracowników. Nazwa projektu to „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19”. Kwota dofinansowania wynosi 119 447,68 zł.