Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Cennik w zł

za turnus rehabilitacyjny w ramach pobytów stacjonarnych/ dziennych

Turnus rehabilitacyjny neurologiczny stacjonarny
Pobyt stacjonarny
Pakiet podstawowy Miesięczny Dwutygodniowy
Opieka pielęgnacyjna, wyżywienie, pobyt, terapia zajęciowa, rehabilitacja, lekarz podstawowej opieki, lekarz neurolog, logopeda 12 300, 00 6 900, 00
Wyżywienie, pobyt, terapia zajęciowa, rehabilitacja, lekarz podstawowej opieki, lekarz neurolog, logopeda 9 300, 00 5 400, 00
Wyżywienie, pobyt, terapia zajęciowa, rehabilitacja, lekarz podstawowej opieki, lekarz neurolog, logopeda, pobyt i wyżywienie opiekuna 11 800, 00 6 600, 00
Pakiet dodatkowy wg cen za świadczenia w ramach pobytów stacjonarnych
Turnus rehabilitacyjny ortopedyczny stacjonarny
Pobyt stacjonarny
Pakiet podstawowy
Opieka pielęgnacyjna, wyżywienie, pobyt, terapia zajęciowa, rehabilitacja, lekarz podstawowej opieki, lekarz ortopeda 10 000, 00 5 700, 00
Wyżywienie, pobyt, terapia zajęciowa, rehabilitacja, lekarz podstawowej opieki, lekarz ortopeda 8 000, 00 4 200, 00
Wyżywienie, pobyt, terapia zajęciowa, rehabilitacja, lekarz podstawowej opieki, lekarz ortopeda dla pacjenta; pobyt i wyżywienie opiekuna 13 000, 00 8 000, 00
Pakiet dodatkowy wg cen zaświadczenia w ramach pobytów stacjonarnych
Rehabilitacja dzienna (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.30)
Pakiet podstawowy- 1 dzień
Drugie śniadanie, obiad, terapia zajęciowa, rehabilitacja
Pakiet dodatkowy wg cen za świadczenia w ramach pobytów stacjonarnych