Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Dokumenty do pobrania

Pobierz plik PDF
1. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Pobierz plik PDF
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik PDF
3. Wniosek o wydanie skierowania do ZPO
Pobierz plik PDF
4. Upoważnienie do informacji o stanie zdrowia
Pobierz plik PDF
5. Sugerowane wyposażenie pacjenta do ZPO
Pobierz plik PDF
6. Skierowanie do ZPO
Pobierz plik PDF
7. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania
Pobierz plik PDF
8. Oświadczenie o odbiorze pacjenta
Pobierz plik PDF
9. Ocena wg skali GLASGOW
Pobierz plik PDF
10. Karta oceny wg skali Barthel
Pobierz plik PDF
11. Karta kwalifikacyjna do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego
12. Oświadczenie- depozyt
13. Oświadczenie dotyczące usługi prania rzeczy osobistych pacjenta
14. Oświadczenie o przekazywaniu pozostałej części świadczenia emerytalnego/rentowego