Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Dokumenty do pobrania

Pobierz plik PDF
1. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Pobierz plik PDF
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik PDF
3. Wniosek o wydanie skierowania do ZPO
Pobierz plik PDF
4. Upoważnienie do informacji o stanie zdrowia
Pobierz plik PDF
5. Sugerowane wyposażenie pacjenta do ZPO
Pobierz plik PDF
6. Skierowanie do ZPO
Pobierz plik PDF
7. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ponoszenia kosztów       wyżywienia i zakwaterowania
Pobierz plik PDF
8. Oświadczenie o odbiorze pacjenta
Pobierz plik PDF
9. Ocena wg skali GLASGOW
Pobierz plik PDF
10. Karta oceny wg skali Barthel
Pobierz plik PDF
11. Karta kwalifikacyjna do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego
12. Informacja dla odwiedzających
13. Wywiad epidemiologiczny
14. Oświadczenie- depozyt