Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD Fregata

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD Fregata w Świnoujściu sp. z o.o
• Wizytę należy zaplanować dzwoniąc pod numer telefonu 91 44 36 700
• Odwiedziny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 19.00 soboty i niedziele w
godzinach od 10.00 do 19.00
• W szczególnych przypadkach jest możliwość zmiany godzin odwiedzin
• Personel Zakładu biorący udział w organizacji odwiedzin informuje osobę chcącą skorzystać z
możliwości odwiedzin o obowiązujących zasadach:

– przebywania na terenie zakładu w maseczce zakrywającej nos i usta,
– zakładania ochraniaczy na obuwie,
– dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do budynku.

Czas odwiedzin

Pacjenci leżący:
– 1 godzina (w szczególnych przypadkach czas odwiedzin ustalany jest indywidualnie)
– przy łóżku chorego mogą przebywać 2 osoby.

Pacjenci, którzy mogą przyjmować odwiedzających w pokoju dziennym lub na zewnątrz w ogrodzie :
– nie obowiązuje czas odwiedzin ,
– nie obowiązują ograniczenia co do liczby osób.