Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Rada Nadzorcza Spółki
ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście

Załączniki :

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu

załącznik nr 1 _oświadczenie ogłoszenie

załącznik nr 2_RODO_2