Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Rada Nadzorcza Spółki
ZOD FREGATA sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
ul. Bydgoska 14, 72-600 Świnoujście

Załączniki :

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu

załącznik nr 1 _oświadczenie ogłoszenie

załącznik nr 2_RODO_2