Adres: ul. Bydgoska 14,
72-600 Świnoujście

Telefon: +48 91 443 67 00

Zasady odwiedzin pacjentów w ZOD "Fregata" sp. z o. o. w Świnoujściu

Szanowna Pani Prezes
Proszę przyjąć podziękowania za opiekę nad naszą mamą Anielą Kurowską , która była podopiecznym
Zakładu. Bardzo dziękujemy za profesjonalną opiekę , życzliwość i wsparcie okazane Naszej mamie i
nam w trudnych momentach. Pobyt w ośrodku był okresem życzliwości i troski jaką otaczali Pani
pracownicy naszą rodzinę. Zawsze spotkaliśmy się tu z życzliwością i uśmiechem ze strony całego
personelu. Panie pielęgniarki oraz opiekunowie to empatyczne osoby, służące radą i dobrym słowem.
Nasza mama była dobrze zaopiekowana , a w ostatnie godzinach życia godnie wypełnione troską i
opieką. W tym miejscu pragniemy podziękować w szczególności Pani Pielęgniarkom, Rehabilitantom
oraz Opiekunom, w szczególności Pani Bożenie oraz Pani opiekunce Dorocie, które z wielkim sercem
opiekowały się mamą.
Szanowna Pani Prezes proszę podziękować całemu personelowi za trudną i nie zawsze docenianą
pracę , życzyć wszelkiego dobra, a z okazji Świąt Wielkanocnych pomyślności i spokoju .

Bożena i Leszek Kurowscy- rodzina Anieli Kurowskiej

Oferta pracy – zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem

Oferta pracy: Fizjoterapeuta
Oferujemy umowę o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze godzin.
Do obowiązków należeć będzie świadczenie usług rehabilitacyjnych pacjentom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym oraz zabiegi ambulatoryjne

Oferujemy wynagrodzenie od 4300 brutto ( uzależnione od stopnia wykształcenia) + dodatek za wysługę lat max 20%. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich ofert osobiście, telefonicznie: 91 443 67 21 lub drogą e-mailową: sekretariat@zodfregata.swinoujscie.pl.

Oferta pracy: Pielęgniarka- odcinkowa
Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony, praca w systemie dwuzmianowym. Do obowiązków należeć będzie świadczenie usług pielęgniarskich nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

Oferujemy wynagrodzenie od 3 800 do 4 200 PLN stawka godzinowa 31.00 zł., uzależniona od kwalifikacji. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich ofert osobiście, telefonicznie: 91 443 67 21 lub drogą e-mailową: sekretariat@zodfregata.swinoujscie.pl.

Oferta pracy: Opiekun/ opiekun medyczny
Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony, praca w systemie dwuzmianowym. Do obowiązków należeć będzie pomoc w opiece nad pacjentami Zakładu (osoby starsze o ograniczonej sprawności, wymagające pomocy całodobowej w zakresie zaspokajania potrzeb).

Oferujemy wynagrodzenie od 3 200 do 3 300 PLN stawka godzinowa od 28.00 zł. do 30.00 zł. uzależnione od kwalifikacji . Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich ofert osobiście, telefonicznie: 91 443 67 21 lub drogą e-mailową: sekretariat@zodfregata.swinoujscie.pl.